Bilnet Liseleri

Değişen dünyanın gerektirdiği akademik ve sosyal becerileri sağlamak amacıyla sonuç değil süreç odaklı, akademik becerilerle diğer gelişim alanlarını da dikkate alan, bireysel farklılıklara duyarlı, yaratıcılık, liderlik, çözüm odaklılık, iletişim ve iş birliği, teknoloji ve medya okuryazarlığı, eleştirel düşünme, etik sorumluluk gibi becerileri eğitim müfredatı içine yerleştirilerek çevresine ve öğrencilerine değer katan Bilnet Okulları, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri ile değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştirir.

Yüksek Akademik Başarı

Öğrencilerimizin kendine özgü öğrenme profillerinin belirlendiği, yürütülen sistematik akademik takiple gelen üniversite sınavlarındaki yüksek başarımız geleneğimizin temel taşıdır.

Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme

Öğrencilerimizin bir problemi çözmede bilimsel problem çözme adımlarını etkin olarak kullanmaları hedeflenirken öğretmen sadece yol gösterici ve rehberdir.

İş Birliğine Dayalı Öğrenme

Akademik grup çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz iş birliği, sorumluluk ve paylaşma gibi kazanımları edinir. Araştırma veya tartışmaların yapıldığı konularla ilgili verilerin toplanması, bireysel olarak yapılan çalışmaların birleştirilerek grup üretimine katkısının sağlanması ve elde edilen sonuçların birlikte tartışılarak yorumlanıp ürün hâlinde ortaya çıkarılması söz konusudur.

Proje Temelli Öğrenme

Fen bilimlerine ait branşlarda ve matematik derslerinde takip edilen proje temelli öğrenme yaklaşımı sayesinde öğrencilerimizin derinlemesine anlama, sabırlı olma, sorunlara birden fazla çözüm bulma, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirilir. Özellikle 9 ve 10. sınıflarda matematik dersi ile fizik, kimya ve biyoloji dersleri arasında disiplinler arası iş birliği yapılarak her dönem uzun soluklu STEM projelerinin oluşturulmasına kaynaklık edilir.

Akademik Danışman Öğretmenlerle Bire Bir Takip, Bire Bir Destek

Lise yılları gençlerin daha fazla bağımsızlık kazanmaya başladıkları, daha iyi problem çözücüler oldukları ayrıca yeteneklerine olan güvenlerinin arttığı doğal dönemdir. İşte böyle bir dönemde gelecekteki kariyerleri için hazırlanan öğrencilerimizin yol göstericileri, alanında uzman öğretmenlerimizden oluşan «Akademik Danışman»larımızdır.

Akademik Danışman öğretmenlerimiz, sorumlu oldukları öğrencilerin bireysel çalışma programlarına uyumunu takip eder, sınavların analizlerine göre kazanım eksiklerinin giderilmesi için destek olurken branş öğretmenleri, okul rehberlik öğretmeni ve okul yönetimi ile iş birliği hâlindedir. Akademik Danışman öğretmenlerimiz, 9. sınıftan itibaren öğrencilerimizin potansiyellerini performansa dönüştürmek için onların gelişimlerini detaylı olarak takip eder.