Bilnet Liseleri

Yeni Dünyanın Lise Tasarımı

Öğrenciler, akademik ve sosyal anlamda gelişimlerinin yanında öğrenmeyi öğrenen, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözebilen ve sorumluluk sahibi olarak gelecek yüzyıla hazır bireyler olarak yetiştirilir. Öğrenciler konuşarak, yaparak, tartışarak, sorgulayarak ve gözlemleyerek öğrenir.

Yaratıcılık, inovasyon, kodlama, liderlik, çözüm odaklılık, iletişim ve iş birliği, teknoloji ve medya okuryazarlığı, eleştirel düşünme, etik sorumluluk gibi beceriler eğitim müfredatı içine yerleştirilerek öğrencilerin gelişimi desteklenir. 21. yüzyıl donanımlarına odaklanan beceri atölyeleri sayesinde öğrenciler yaşam boyu gerekli olan kazanımlarla yetiştirilir.

Öğrenciler liderlik vasıflarını lise çağında öğrenerek hayata hazır bireyler olarak yetişir. Öğrencilerin sosyal gelişimlerini sağlamak, sorumluluk almalarına yardımcı olmak, yeteneklerini geliştirmek amacıyla bölgesel bazlı kulüp çalışmalarına ve sosyal etkinliklere yer verilir. Her öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları farklılık gösterdiğinden öğrencinin kendi potansiyeline uygun çalışma planları hazırlanır. Öğrencilerin akademik gelişimi ve sınavları izlenerek etüt düzenlemeleri yapılır.