İnsan Kaynakları

Bir kurum için insan kaynağının en önemli değer olduğunun bilincinde olan ve eğitim gücünü nitelikli eğitimci kadrosundan alan Bilnet Okulları, kurumsal kültür çerçevesinde insan kaynakları politikalarını şekillendirmekte ve sürdürülebilir başarıyı, kurumuna dahil ettiği özverili çalışanları ile koruyup yola devam edebileceğine inanmaktadır.

Bilnet Okullarının vizyon, misyon ve değerlerinden yola çıkarak, mevcut pozisyonlara en doğru ve yetkin adayların yerleştirilmesi için işe alım araçları etkin şekilde kullanılarak, işin gerektirdiği nitelikler, kişisel beceri ve özellikleri ele alarak, objektif değerlendirme ile işe alımları gerçekleştiriyor, görevin gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip, yetkinlikleriyle okulumuzu temsil edebilecek, katma değeri yüksek, sorumluluk sahibi, takım çalışmasına yatkın adaylarla birlikte çalışmayı ve kurum hedeflerinin bilincinde olan çalışanların kuruma bağlılığını sağlamayı hedefliyoruz.

Bizimle aynı çatı altında çalışmak isteyen adaylar; açık pozisyonlara web sitemiz veya yenibiriş.com üzerinden başvurabilirler.