EĞİTİM - ÖĞRETİM MODELİ

Eğitim programımız öğrencilerimizin öz güveni yüksek, olumlu benlik algısına sahip, yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen, farklı stratejiler geliştirebilen, öz bakım ihtiyaçlarını kendi karşılayabilen ve teknolojiyi en verimli şekilde kullanabilen bireyler olarak yetişmesini hedefleyen bir yapıdadır.

Bilnet Anaokullarında öğrenciler tüm gelişim alanlarında desteklenerek bir üst kademeye geçirilir. Yaş grubuna göre hedeflenen kazanımlar, öğrencilere oyun temelli etkinliklerle edindirilir.

  • Okul öncesi eğitimde tematik bir program uygulanır.
  • Bilnet Anaokulları olarak her ay farklı bir temayı ele alarak tüm etkinliklerde hedeflenen kazanımlar bu tema ile ilişkilendirilerek öğretilir.
  • Aylık olarak belirlenen temalar çerçevesinde yapılandırılmış etkinliklerle bütünsel bir yaklaşım sergilenir ve öğrenme kalıcı hale gelir.
  • Öğretim programı yaş grubunun ilgi ve ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmış olup, yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

Tematik Yaklaşım nedir?

Neden Tematik Yaklaşım içeren bir program uyguluyoruz?

Gerçek yaşamda kavramlar birbirinden ayrı değil, iç içedir. Tematik yaklaşım da farklı disiplinleri bir tema ya da konu etrafında ilişkilendirilerek kavramları bir bütünün içinde ele alır ve öğrenmede kalıcılığı hedefler. Nitekim, yapılan son araştırmalarla tematik yaklaşımın öğrenmeyi olumlu etkilediği ve kalıcılığı desteklediği de kanıtlanmıştır.

Örneğin; “Uzay” teması ele alındığında ay boyunca tüm etkinlikler bu temayla ilişkilendirilerek işlenir. Bu yaklaşım sonunda, öğrenciler değişik bakış açılarıyla çeşitli disiplinler arasında daha derin bir ilişki kurmayı öğrenir.