İngilizce

Globalleşen ve dijitalleşen dünyada ortak dil olan ve olmazsa olmazımız haline gelen İngilizce, eğitim-öğretim programımızın temel taşlarından birini oluşturmaktadır, çünkü okul öncesi dönem yeni bir dil edinimi için en verimli dönemdir. Bu süreçte çocuklar dili; anadil veya yabancı dil olarak ayırt etmeksizin kalıcı bir şekilde edinirler. Biz de okul öncesi dönemini en etkili şekilde değerlendirerek; yabancı dil farkındalığı gelişmiş, kendini İngilizce olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Yabancı dil ile günlük hayat içinde ne kadar çok ve doğal akışında karşılaşılırsa, dil o kadar hızlı öğrenilir ve kalıcılığı sağlanır. Bu doğrultuda İngilizce öğretmenlerimiz öğrenciler ile yalnızca İngilizce olarak iletişime geçerler. 5-6 ve 4-5 yaş gruplarımızda İngilizce eğitimi ‘Team Up’ programımızla desteklenir. Bu sistem ile İngilizce ve okul öncesi öğretmeni eşgüdümlü çalışarak İngilizce dil gelişimini çok yönlü olarak desteklerler.

3-4 yaş gruplarında ise “Songs w/ English” programı ile öğrencilerimizin hem kelime dağarcığı zenginleşir hem de sözcük dizilimini farkında olmadan içselleştirmeye başlar. Bu sistem ile İngilizce ve okul öncesi öğretmeni eşgüdümlü çalışarak İngilizce dil gelişimini çok yönlü olarak desteklerler.