Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Bireysel Veli Görüşmeleri:

Öğrenciyle yapılan bireysel rehberlik görüşmesi ve okul içerisinde öğrenci hakkında yapılan tüm gözlemler dönemde en az bir kez olmak üzere bireysel veli görüşmesi formatında planlanarak velilere aktarılır. Görüşmeler; sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve okul müdürünün katılımıyla veli için önceden planlanan randevu saatinde gerçekleştirilir.

Veli Toplantıları:

Okul öncesi öğretmeni, İngilizce öğretmeni ve uygulamalı bilimler öğretmenlerinin geri bildirimlerini aktardıkları toplantılardır. Her dönem bir kez düzenlenir.

Yaratıcı Düşünme Eğitimi:

Yaratıcı düşünme eğitimi, rehberlik kazanımlarına entegre edilmiş özgün ve kaynaştırılmış bir programdır. Her hafta sınıf içinde Rehber Öğretmen tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde duyguları tanıma ve isimlendirme, duygusal öz düzenleme, empati ve problem çözme gibi sosyal becerilerin yanı sıra bilişsel becerileri desteklemek amacıyla da kullanılır.

Gelişim Takip Çizelgesi:

Öğrencilerin yaş grubu gelişim özelliklerine göre değerlendirilen çizelgeler yılda iki kez veliler ile paylaşılır.

İletişim Defteri:

Her bir öğrencinin gününün nasıl geçtiği (öğünleri, o gün gerçekleştirilen branş dersleri vb.) hakkında bilgi içeren notların gün sonunda sınıf öğretmenleri tarafından velilere iletildiği online bir bilgi sistemi mevcuttur. Bu sayede veliler hem öğrencinin okulda bir gününü nasıl geçirdiği hakkında bilgi sahibi olabilir hem de öğretmenlere kısa notlar iletebilirler.

Veli Seminerleri:

Veli seminerleri, dönemde bir kez olmak üzere yıl içerisinde belirlenen ihtiyaçlara göre aile katılımı ile birlikte düzenlenir.

Bilnet Güncel:

“Bilnet Güncel” isimli veli bülteni, her ayın sonunda OBS (Online Bilgi Sistemi) üzerinden veliler ile paylaşılır. Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan bülten yazısı ve velilerin çocukları ile birlikte oynayabilecekleri oyun önerileri de veli bülteninin içinde yer alır.