Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bilnet Okullarında rehberlik hizmetleri; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizli güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Bilnet Okullarının rehberlik çalışmalarının temelinde “Gelişimsel Rehberlik Anlayışı” vardır. 
Gelişimsel rehberlik anlayışına dayalı rehberlik çalışmalarımız; süreç yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği de kapsamakla beraber, bireyin olumlu gelişimini etkileyen tüm eğitim-öğretim çalışmalarında yer alır. 
Öğrenciyi tüm alanlarıyla tanıyabilmek adına sınıf içi gözlem ve bireysel tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Bilnet Okulları PDR Biriminin hedefi, ihtiyaç duyulan alanlara yönelik bireysel destek planları ile öğrencilerin bir sonraki kademeye geçerken kendi gelişiminin en üst noktasına ulaştıklarından emin olmaktır.
 

Genişletilmiş Bireyi Tanıma Modeli:

Bu tanıma modeli, bireylerin kolayca dışardan gözlemlenebilen nesnel ve somut nitelikte olan davranışlarından başlayarak; bilişsel, duygusal ve öznel yapı ile ilgili özelliklerini tanıtmayı ve açıklamayı amaçlamaktadır.  Bilnet Okullarında genişletilmiş bireyi tanıma modeli uygulanmaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları:

1. sınıfa yeni başlayan ve ara kayıt olan öğrencilerimiz için hazırlanan, okula uyum sürecini hızlandırmak, Bilnet Okulları sistemini tanıtmak amacıyla hazırlanan bireysel ve grup çalışmalarıdır.

Öğrenci Tanıma/Takip Çalışmaları:

Öğrencileri sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik alanlarda ölçümleyen ve bireysel takip programlarının gerçekleştirildiği çalışmalardır. 

Davranış Yönetimi:

21. yüzyıl becerileri temel alınarak hazırlanan, öğrencilerin okul içerisinde ve okul dışında sorumluluklarını bilen, öz denetim becerisine sahip bireyler olmaları için uygulanan çalışmadır.

Brain Train:

Bilnet Okullarında “Brain Train” programı uygulanmaktadır. Programın amacı, çocukların sorgulama süreçlerinin sonunda onlara üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasıdır. Çalışmalarımızın içeriğinde mantıksal akıl yürütme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, duygusal zekâ, dinleme ve iletişim becerileri, sosyal beceriler yer almaktadır.

Karakter Eğitimi:

Yetişen yeni nesle; temel insani değerleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olma adına düzenli verilen eğitimdir. Karakter eğitiminin amacı; çocukken anlayışlı, ilgili, ahlaki değerleri olan, üretken, gençlik çağında kapasitelerini en iyisini yapmak için kullanan, doğru şeyler yapan ve hayatın amacını anlayarak yaşayan bireyler yetiştirmektir. 

Dikkat Becerileri Geliştirme Programı:

Gelişen dünya ve teknoloji şartları, insanların yeni beceriler kazanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu becerilerden bir tanesi dikkatli olma ve dikkat becerilerini geliştirebilmedir.
Dikkat becerilerinin eğitim-öğretim hayatındaki yeri oldukça önemlidir. Okul yıllarının her kademesinde bu becerilerin geliştirilmesi gereklidir. Bilnet Okullarında dikkat becerileri geliştirme programı ile 1. sınıftan, 4. sınıfa kadar uygulanmaktadır. 
Öğrencilerin okul ve sınıf ortamındaki dikkat becerileri sürekli izlenmektedir ve gerektiğinde dönüt sağlanarak öğrenciye bireysel eğitim programları hazırlanmaktadır.

Yaratıcı Düşünme Programı:

Yaratıcı düşünme programı kapsamında yaratıcı düşünmenin dört boyutu (akıcılık, esneklik, özgünlük, zenginleştirme) ele alınarak hazırlanmış olan programımızda amacımız, 1.sınıftan 4.sınıfa kadar öğrenmenin en önemli alt başlıklardan biri olan yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmeleri için fırsat vermektir. Hedefimiz merak eden, soru soran, farklı düşünen, hayal gücü geniş bireyler yetiştirmektir.

Etkili Ebeveynlik Eğitimi:

Yıl içerisinde öğrencilerin sosyal-duygusal, akademik ve davranışsal gelişimlerini desteklemek adına ebeveynler için düzenlenen seminerlerdir.

Bültenler:

Öğrencilerin gelişim dönemi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilgilendirme yazılarının yer aldığı yazılı materyallerdir. Düzenli olarak her ay velilerimiz ile paylaşılır.

PDR Atölye Çalışmaları:

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda, onlar için özel hazırlanan programlar ile atölye çalışmaları uygulanır. Bu çalışmalarda, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenir.