Bilnet İlkokulları

Bilnet İlkokullarında öğrenciler okuma-yazma, okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru kullanma, temel matematiksel işlemler, önemli toplumsal ve doğal olaylar hakkında temel bilgiler edinir. Dört yıllık eğitim-öğretim sürecinde rehber öğretmenler tarafından da takip edilen program, teknoloji destekli sınıflarda uygulanarak her bir öğrencinin ilgi ve yeteneği keşfedilir. Öğrencilerin temel eğitim derslerinin yanında görsel sanatlar, spor aktiviteleri ve müzik eğitimini de hedef alan sosyal etkinliklerden uygulamalı dersler aracılığı ile faydalanması sağlanır.

Bilnet Okullarında her gün, işlenen konuların tekrarı niteliğinde, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayacak ev çalışmaları verilir. Öğrenci, verilen bu ev çalışmaları sayesinde ne öğrendiğini bireysel olarak sorgulama fırsatı bulur. Bu çalışmaların dönüt ve düzeltileri, ertesi gün öğretmen tarafından öğrenciye verilir. İhtiyaç dâhilinde kazanım eksiklerini tamamlayıcı etüt planlaması yapılarak yanlış ya da eksik öğrenmelerin önüne geçilir.