Yabancı Dil Eğitimi

İÇERİK ODAKLI DİL EĞİTİM MODELİ

Bilnet Okullarında uygulanan İçerik Odaklı Dil Eğitim Modeli (CLIL), dil edinim sürecini içerik ile bütünleşmiş olarak sunan, aynı zamanda dil edinimini ve içerik öğretimini ilişkilendiren bir metottur. İçerik Odaklı Dil Eğitim Modeli (CLIL) ile beraber öğrencilerimize yabancı dili öğretmek yerine, içerik odaklı dersler aracılığıyla onların dil edinimi sürecine dâhil olmaları sağlanmaktadır.

İngilizce

Sistematik Öğrenme ve Çapraz Müfredat:

Bilnet Okullarında, dil eğitim sürecine özel olarak tasarlanmış olan zenginleştirilmiş müfredat yardımı ile farklı disiplinler eş güdümlü olarak sunulmaktadır. Buradaki en önemli hedef, dilin sınıf ortamının dışına çıkarılarak günlük yaşam bağlantısının kurulması amacıyla öğrencilerimiz tarafından kullanılması ve aynı zamanda disiplinler arası içeriklerin yabancı dil derslerinde de pekiştirici bir görev üstlenmesidir. Bu çerçevede, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Görsel Sanatlar ve hatta Müzik derslerinin kazanımları İngilizce programımız ile örtüştürülerek, dil eğitiminde “Çapraz Müfredat” bağlantısı kurulmaktadır.

Fırsatları Genişletmek ve Yetkinlikler Oluşturmak:

Bilnet Okullarına özgü yabancı dil eğitim modeli ile, öğrencilerimizin; kazandığı dil becerilerini etkin ve etkili bir şekilde kullanmaları, eleştirel düşünmeleri ve problemlere kalıcı çözümler üretmeleri, öğrendikleri içerikleri analiz edip yorumlamaları, evrensel değerler ve kültürel farklılıkları kavramaları, bilimsel ve sosyal alanda kendilerini ifade etmeleri, okuma, dinleme, konuşma, karşılıklı konuşma ve yazma becerileri kapsamında yabancı dile bir bütün olarak hakim olmaları hedeflenmektedir.

Ders İçi Zenginleştirilmiş, Ders Dışı Farklılaştırılmış Öğrenme Ortamları:

Bilnet Okullarında uygulanan dil eğitim modelinin öngördüğü ders içi zenginleştirilmiş, ders dışı farklılaştırılmış öğrenme ortamları ile öğrencilerimiz; algılama, düşünme becerilerinin ve bedensel eylemlerin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini yabancı dilde ifade etme fırsatı bulmaktadırlar.

Zenginleştirilmiş ders içi öğrenme ortamları ile öğrencilerimizin global bir bakış açısına sahip olması hedeflenirken; farklılaştırılmış ders dışı öğrenme ortamları ile sosyalleşme düzeylerinin ilk ve en önemli adımları atılmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme:

Dil eğitiminde mükemmeliyet anlayışıyla yola çıkan Bilnet Okullarında dünya standartlarına uygun bir ölçme-değerlendirme yapılabilmesi için ölçüt olarak uluslararası kabul görmüş sınavlar dil eğitiminin bir parçası olarak düşünülmektedir. 
 
Okullarımızda uygulanan tarafsız ve birçok kurum ve kuruluş tarafından da tanınan sınavlar, öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri konusunda bilgi edinmesine ve onların dil becerileri alanlarındaki ilerlemelerinin tam anlamıyla ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Yüksek güvenilirlik ve doğruluk standartlarına göre geliştirilen ve Bilnet Okullarında her yıl düzenli olarak uygulanan bu sınavlar, aynı zamanda öğrencilerimize benzersiz ve etkili bir ölçme-değerlendirme sürecine dâhil olma imkânı da sunmaktadır. 

İkinci Yabancı Dil

Öğrencilerimize, birden fazla dile hakim olmanın ayrıcalığını yaşatmak adına, 4. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil kategorisinde Almanca eğitimi verilmektedir.