Ölçme ve Değerlendirme

Geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile öğrencilerimizin ünite sonlarında öğretim programında yer alan temel bilgi ve becerilere ilişkin öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla İzleme Sınavları ve Kazanım Değerlendirme Uygulamaları yapılır. Bu değerlendirmeler birkaç ünitenin veya konunun bitiminde uygulanır. Her değerlendirme sonrasında öğrencilerimizin öğrenme eksiklikleri öğrenci düzeyinde belirlenir. Yapılan kazanım analizleri sonucu ihtiyaca göre bireye, gruba veya tüm sınıfa uygulanacak etütler, ders tekrarları ve kazanım kâğıtları ile öğrenme eksiklikleri tamamlanarak tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanır.