Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bilnet Okullarında rehberlik hizmetleri; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizli güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Bilnet Okullarının rehberlik çalışmalarının temelinde “Gelişimsel Rehberlik Anlayışı” vardır. 
Gelişimsel rehberlik anlayışına dayalı rehberlik çalışmalarımız; süreç yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği de kapsamakla beraber, bireyin olumlu gelişimini etkileyen tüm eğitim-öğretim çalışmalarında yer alır. 
Öğrenciyi tüm alanlarıyla tanıyabilmek adına sınıf içi gözlem ve bireysel tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Bilnet Okulları PDR Biriminin hedefi, ihtiyaç duyulan alanlara yönelik bireysel destek planları ile öğrencilerin bir sonraki kademeye geçerken kendi gelişiminin en üst noktasına ulaştıklarından emin olmaktır.

 

Genişletilmiş Bireyi Tanıma Modeli:

Bu tanıma modeli, bireylerin kolayca dışardan gözlemlenebilen nesnel ve somut nitelikte olan davranışlarından başlayarak bilişsel, duygusal ve öznel yapı ile ilgili özelliklerini tanıtmayı ve açıklamayı amaçlamaktadır.  Bilnet Okullarında genişletilmiş bireyi tanıma modeli uygulanmaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları:

1. sınıfa yeni başlayan ve ara kayıt olan öğrencilerimiz için hazırlanan, okula uyum sürecini hızlandırmak, Bilnet Okulları sistemini tanıtmak amacıyla hazırlanan bireysel ve grup çalışmalarıdır.

Öğrenci Tanıma/Takip Çalışmaları:

Öğrencileri sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik alanlarda ölçümleyen ve bireysel takip programlarının gerçekleştirildiği çalışmalardır. 

Davranış Yönetimi:

21. yüzyıl becerileri temel alınarak hazırlanan, öğrencilerin okul ve okul dışarısında sorumluluklarını bilen, öz denetim becerisine sahip bireyler olmaları için uygulanan çalışmadır.

Yapılandırılmamış Akademik Gelişim (YAG) Modeli:

Öğrencilerin gelişim dönemi ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan sosyal-eğitsel-mesleki rehberlik faaliyetlerini içeren modeldir. Her sınıf düzeyine göre farklılaştırılmış, yapılandırılmış ve zengin içeriklerle her ay öğrencilere farklı çalışmalar uygulanır. 

Adım Adım LGS Programı:

7. sınıftan itibaren öğrenci ve velilerimiz için yapılan çalışmalardır. Sınav sisteminin tanıtılması, envanter uygulamaları, sınavda zamanı etkin kullanma, süreli test çözme alışkanlığının kazandırılması, sınav anında dikkat, motivasyon ve hedef belirleme konularında öğrencilerimizin bireysel takipleri gerçekleştirilmekte ve akademik süreçleri adım adım takip edilmektedir.
Sınav sürecinde öğrencilerin akademik gelişim ve destek sürecini paylaşmak amacıyla velilerimiz ile belli aralıklarla motivasyon toplantıları gerçekleştirilir. Sınav sistemine dair bilgilendirici seminerler yapılır ve bültenler paylaşılır.

Etkili Ebeveynlik Eğitimi:

Yıl içerisinde öğrencilerin sosyal-duygusal, akademik ve davranışsal gelişimlerini desteklemek adına ebeveynler için düzenlenen seminerlerdir.

Bültenler:

Öğrencilerin gelişim dönemi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, bilgilendirme yazılarının yer aldığı yazılı materyallerdir. Düzenli olarak her ay velilerimiz ile paylaşılır.
 

PDR Atölye Çalışmaları:

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda, onlar için özel hazırlanan programlar ile atölye çalışmaları uygulanır. Bu çalışmalarda, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenir.