Bilnet Ortaokulları

Bilnet Ortaokullarında öğrencilerin dili öğrenmeleri, etkili kullanmaları ve bilgiyi yapılandırmaları, matematiksel temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kurarak günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla bağdaştırabilme yetilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle girişimci, sorumluluk alabilen, sorgulayan, eleştiren ve yorumlayan, millî değerlere duyarlı bireyler olarak hayata atılmaları sağlanmaktadır.

Gelişimin Her Adımını ve Her Basamağını Takip Eden ‘‘BİLEN ÖĞRETMEN’’

Her öğrencinin öğrenme stili, kendine özgüdür. Bunun için her öğrenci için bireysel öğrenme metotları ve öğrencinin eksikleri belirlenir, başarısı için farklı yöntemler oluşturmak amaçlanır. Bu amaçla her öğrenciye akademik danışmanlık yapacak bir “Bilen Öğretmen” atanır. Bilen Öğretmenler, çok yönlü uygulanan etkinlik ve çalışmalardan öğrencinin kazanımları ne kadar edindiğini takip eder. Öğrencilerin sınav sonuçları veli, öğrenci ve okul arasında köprü oluşturur; öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verecek ortamın oluşturulmasını sağlar.

Ortaokulun ilk basamağı olan 5.sınıftan itibaren branşlarında uzman öğretmenlerimizle kazanım ve etkinliklerle dersler devam ederken Bilen Öğretmen, her öğrencisini adım adım takip edebilmektedir.

Akademik Başarıyı Artıran Kurslar Ve Etütler:

Tüm eğitim-öğretim dönemi boyunca düzenli uygulanan “BİLNET MAP TEST” deneme sınavları ile öğrencilerin kazanımları edinmeleri kontrol altına alınır. Sonuçları ölçme değerlendirme birimi tarafından değerlendirilir, tespitler Bilen Öğretmenler aracılığıyla branş öğretmenleri ile paylaşılarak gerekli ek çalışmalar düzenlenir ve öğrenciye dönüt verilir. Böylelikle eğitim ve öğretim öğrenciye en yüksek kalitede sunulur.

“Birebir Etüt Sistemi” ile öğrenciler için günlük program ve sınav sonuçları dâhilinde hafta içi etütleri ve okul çıkışlarında ise kazanım telafisi etütleri düzenlenir. Bu etütlerde öğrenciler, birebir ilgi ile çalışmalara katılır.

Ayrıca tüm bu çalışmalara ek olarak hafta sonu da İngilizce ve LGS hazırlık çalışmaları programımızda yer alır.