Yetenek Atölyeleri

Beden Eğitimi ve Spor:

Beden eğitimi ve spor derslerinde amacımız; öğrencilerimizin teknik becerileri gelişmiş, öz güvenli, düzenli ve disiplinli, yaratıcı, sportif becerisi ve motivasyonu yüksek, hızlı ve doğru karar verebilen, farklı stratejiler geliştirebilen, lider kişiliğe sahip, görsel algı ve egzersiz ile beyin kapasite kullanımını artırarak başarı elde edebilecek bireyler olarak yetişmelerine destek olmaktır.

Derslerimizde öğrencilerimizin spor branşlarının tekniklerini doğru şekilde öğrenmeleri ve uygulamaları sağlanır. Öğretilen branşlar sonrasında branşa yönelik sportif becerisi yüksek öğrenciler tespit ederek okul takımlarımız için altyapı çalışmalarına dâhil edilir. Öğrencilerimize sportif bilgiler verilerek onların bilinçli ve düzenli spor yapan bireyler olmaları sağlanırken müsabakalara katılarak kendilerini geliştirme, keşfetme ve yeteneklerini gösterme fırsatı sağlanmış olur.

Öğrencilerimizin beden yapıları ve bazı fiziksel parametreleri ile ilgili farkındalıklarını artırmak, ayrıca fiziksel gelişimlerini bireysel olarak takip edebilmek amacıyla antropometrik ölçümler yapılır. Antropometrik ölçümlerde boy, kilo, kuvvet, kassal dayanıklılık, denge ve esneklik vb. gibi özelliklerin değerlendirilme imkânı bulunmaktadır. Yapılan ölçümlerin değerlendirilmesi sonucunda da öğrencilerin gelecekte yapabilecekleri en uygun spor dalı onlara sunulmaktadır.

“Spor, hayatımızın her evresinde olmalıdır.” düşüncesi ile öğrencilerimize “Yaşam Boyu Spor” sloganı aşılanmaktadır.

Görsel Sanat:

“Sanat, duygularımızı şekillendirir ve görünür kılar.”

Bilnet Okulları olarak görsel sanatlar dersinde amacımız; her birini potansiyel sanatçı olarak gördüğümüz öğrencilerimizin farklı resim teknikleri ile tanışmalarını, sanatı, duygu ve düşünceleri ifade etmenin bir yolu olarak görmelerini, yaratıcılıklarını keşfetmelerini ve mevcut yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. 

Bu amaçla hazırlanan, derinleştirilmiş ve zenginleştirilmiş müfredata sahip özel bir program olan BİLYEP (Bilnet Yetenek Eğitim Programı); öğrencilerimize bilgi aktarımı yanında beceri kazandırmayı, var olan yaratıcılık yeteneğini açığa çıkararak yapıcı, yaratıcı ve üretici düşünmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimiz BİLYEP kapsamında geliştirilen planlar çerçevesinde düzeylerine uygun, merak ve keşfetme duygularını ön plana çıkaran konu ve materyaller seçilerek hiyerarşik bir sırada resim tekniklerini öğrenir.

Yıl boyunca farklı türlerde sanat çalışmaları yapan öğrencilerimiz, ders araç gereçlerini amacına uygun kullanma ve ince motor becerisi kazanırken sanat terimleri ile tanışıp farklı yöntem ve teknikleri öğrenir. 

Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar kapsamında günün anlam ve önemini öne çıkaracak çalışmalar yapar. Sanat tarihi ışığında işlenen konularda birçok sanat eseri, sanatçı ve sanat akımıyla tanışan öğrencilerimizin estetik algısı ve sanatsal farkındalığı yükselir.

 

Müzik:

Bilnet Okulları, duygu ve düşünceleri ifade etmede evrensel bir dil olan müziği kullanarak farklı kültürlerle iletişim kurmayı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirerek müziği öğrencilerin hayatına aktif olarak dâhil etmeyi hedef alır. 

Müzik eğitimindeki amacımız; müzik yoluyla estetik algıyı desteklemek, duygu, düşünce ve deneyimleri müzik yoluyla ifade etmelerini, sınıf içi birlikteliği, rahatlamış bir zihinle diğer derslerine odaklanabilmelerini, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, seslerini doğru kullanmayı, güzel müziği ayırt etme becerilerini kazandırmaktır.

Müzik derslerinde, BİLYEP eğitim modeli çatısı altında Orff Yöntemi, Kodaly Tekniği ve Prodigies Eğitim sistemi uygulanmaktadır.

BİLYEP doğrultusunda gerek örgün eğitimde gerekse uzaktan eğitim sürecinde uygulanan Prodigies Music Programı, öğrencilerimize animasyonlar eşliğinde deskbell enstrümanları ile yapılan solfej, dikte, melodi, ritim/tartım, kompozisyon, hand sign (Kodaly temelli) becerilerini kazandırmayı hedef alan yeni nesil interaktif erken dönem müzik eğitim programıdır. 

Prodigies, müziği öğretmek için sayıları, renkleri, solfej isimlerini ve şifreleri kullanır. Bu teknik, müziği karmaşık yapıdan uzaklaştırır, müziğin temellerini öğrenmek için daha basit ve anlaşılır hâle getirir. 

Bilnet Okulları müzik eğitiminde öğrencilerin dikkat, konsantrasyon, odaklanma ve beyinlerinin her iki lobunu dengeli bir biçimde kullanabilme becerilerini en üst düzeye çıkarabilmeyi, dünya müziğini tanımalarına yardımcı olmayı aynı zamanda herhangi bir enstrümana başlamadan önce altyapı oluşturmayı hedefler. 

Bir diğer amacı, dünyaca kabul görmüş müzisyenleri ve bilmedikleri farklı enstrümanları tanıtıp aynı zamanda eserlerini ve enstrümanların seslerini dinleterek genel kültürlerini ve müzik bilgilerini geliştirmektir.

Satranç ve Akıl Oyunları:

Satranç eğitimimiz ile öğrencilerimizin; süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeyi, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini, olayları doğru yorumlama becerisini, kendine güven duygusu geliştirmeyi, kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğrenmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Öğrencilerin satranç ve akıl oyunları turnuva kurallarını bilme ve uygulamalarına fırsat tanımak için sınıf içi, okul içi ve il genelindeki turnuvalara katılımları desteklenir.

Oyun temelli eğitim sistemi içinde satranç, kutu oyunları ve kâğıt kalem oyunları olmak üzere üç alanda hem eğlenceli hem öğretici hem de eğitici bir program ile uygulanmaktadır.

Satranç ve akıl oyunları sisteminde öğrenciler ön plandadır. Kolay görünen oyunlar adım adım zorlaşırken öğrencinin kendisini geliştirmesine olanak sağlar. Böylece farkına varmadan oyunlar ile mücadele ruhu oluşturulur.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım:

Bilişim teknolojileri ve yazılım derslerimiz ile öğrencilerimizi teknoloji okuryazarlığı yüksek, bilgi işlemsel düşünme becerileri gelişmiş, problem çözebilen ve üretken bireyler olarak yetiştiren proje tabanlı bir eğitim planı uygulanmaktadır. Okullarımızda “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” içeriği bir öğretim olarak değil, öğrencinin bireysel ve kendi yeterliliklerine göre kendi sürecini yönettiği bir planlama olarak sunulmaktadır. Öğrencilerimizin edinmesini istediğimiz başlıca davranış ve kazanımlar:

● Teknoloji okuryazarı

● Dijital vatandaş

● Empati becerisi yüksek

● Problem çözebilen

● Çözüm odaklı

● Üretken

● Algoritmik düşünebilen

● Analiz yeteneği gelişmiş

● İş birlikçi çalışmalar yapabilen

Öğrencilerimiz ile yaptığımız çalışmalar, projeye dönüştürülmektedir.

Projeler geliştirilirken kullanılan ortamlar:

● Blok tabanlı geliştirme platformları (Block based programming)

● Metin tabanlı geliştirme platformları (Text based programming)

● Üç boyutlu ve iki boyutlu tasarım platformları (3D and 2D design)

● İş birlikçi geliştirme ortamları (Cooperative development platforms)

● Mobil ve masaüstü geliştirme araçları (Mobile and desktop programming)

● Elektronik devre tasarımları (Electronic circuit design)

● Algoritma tasarım ortamları (Flowchart) Bu ortamlarda öğrencilerimiz, gelişimlerini gerçek hayat problemlerine çözüm üretecek şekilde tamamlar.

Her yıl teknolojiyi temel alarak yeni mesleklerin ortaya çıktığı dünyada öğrencilerimizin geleceğe hazır olması ve geleceğin üreten bireyleri hâline gelmesine yönelik hazırlanan müfredatımız sayesinde öğrencilerimiz eğlenerek gelişimlerini tamamlar.

Dans:

Dans etmek çocukların gün geçtikçe bedensel farkındalıklarına vardıkları, esneklik kazandıkları, yaratıcılıklarını geliştirdikleri bir aktivitedir.

Çocuklar için dansın yararları arasında ilk olarak, dans egzersizlerinin kasları uzatarak yapılması ve kasiskelet yapısını daha güçlü hâle getirmesi görülmektedir. Duruş bozukluklarını düzeltmesi bakımından çocuklar için dans etmenin önemi büyüktür.

Grup ile yapılan danslarda koreografiye uyum sağlamak öğrencilerin ritim, dikkat, uyarlama ve düşünme becerilerini geliştirir. Bu ilkeden yola çıkarak derslerimizde öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini destekleyerek özgüvenini ve sosyal ilişkilerini güçlendirmesi hedef alınmaktadır.

Ders Dışı Etkinlikler:

Öğrencilerin ders dışında da aktif olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlik ve yarışmalar düzenlenmektedir. Ders dışı etkinlikler adı altında yürüttüğümüz çalışmalar planlanırken öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif gereksinmeleri göz önünde bulundurulur. Sene içinde yaş gruplarına uygun sınıflar arası çeşitli turnuvalar düzenlenerek öğrencilerin kaynaşması, sınıf ve takım ruhunun aşılanması ve teneffüs saatlerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Dostça mücadele anlayışı, kazananı takdir etme, yenilgiyi kabullenmeye teşvik edilir. Öğrencilere sorumluluk duygusu aşılamak, hassas ve duyarlı bireyler olarak yetiştirmek amaçlanır.

Bir dünya vatandaşı yetiştirmek amacı ile “Sorumluyum-Mutluyum Projesi” tüm branş derslerimizin içine adapte edilmiştir. Bu projelerle öğrencilere sorumluluk duygusu aşılamak, hassas ve duyarlı bireyler olarak yetiştirmek hedeflerimizin arasında yer almaktadır