Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim-Öğretim sürecinde değerlendirme çalışmaları; öğrencilerin akademik potansiyellerini, becerilerini,kişisel gelişimlerini ortaya çıkararak kendilerini tanımalarını ve geliştirmelerini sağlar. Tüm kademelerde her pazartesi uygulanan BİLNET MAP QUIZ ile öğrencinin kazanım eksiklikleri tespit edilerek belirlenen öğrenme eksiklikleri tamamlanır ve öğrencinin tam öğrenmesi sağlanır. Ayrıca akademik değerlendirme sınavı olan BİLNET MAP TEST ile öğrencilerimizde hedef davranışların gerçekleşme oranları tespit edilebildiği gibi hangi konuların ne oranda öğrenildiği, kazanımlara ne oranda ulaşılabildiği de belirlenmektedir. Unutmamak gerekir ki ölçemediğiniz hiçbir şeyi geliştiremezsiniz.